Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Esoterisk shamanism 2.0

Att manifestera det kosmiska i det jordiska

 

IMG_5795ed

 

Ställda inför begynnande klimatkollaps och storskalig artutrotning behöver det 21:a århundradets shamaner axla ett globalt och kosmiskt ansvar. Esoterisk shamanism 2.0 handlar om hur dagens shamaner kan öppna sig för det kosmiska medvetandeflödet och samtidigt manifestera denna kosmiska kunskap i den ordinära verkligheten. Jag sammanfattar mina erfarenheter av drygt 40 års shamansk verksamhet i bokens etos: Var och en sin egen shaman, var och en för sig och kosmos med oss. Shamanens väg handlar om att komma i resonans med det kosmiska medvetandeflödet, bli en öppen kanal för Det ovetbara och bidra till att laga världen, läka jorden och finna fram till ett ödmjukt och hållbart sätt att leva på och med Moder Jord.

Bokens övergripande mål är total kunskap och total frihet och hur detta kan omsättas i den ordinära verkligheten genom shamansk aktivism. De kriser som mänskligheten och jorden befinner sig i kräver motstånd och kreativa handlingar av många människor och på många olika sätt – inte minst i form av verklig magi. Allt måste göras nytt – från grunden – och det gäller även shamanismen som för att bli relevant måste ta till sig och integrera kunskaper från många olika områden – alltifrån kvantfysik till djuppsykologi och ekosofi. Esoterisk shamanism 2.0 utreder frågor om kunskapens kosmiska källa och dimensioner – det ovetbara, det kosmiska möjlighetsfältet – och hur kunskap och kraft därifrån kan resultera i ett all-medvetande som när det praktiseras kan bidra till jordens och kosmos balans. Den esoteriska shamanismen är en anarkistisk och icke-hierarkisk andlig tradition där var och en tar fullt ansvar för sin egen väg och sina egna handlingar. 

Esoterisk shamanism 2.0 är en avsevärd uppdatering och utvidgning av den första utgåvan från 2020, t ex genom nya kapitel om shamansk aktivism och om skillnaderna mellan reaktiv, proaktiv och preaktiv magi, om det levande universum, om kosmisk extas och om vad shamansk morgonbön och aftonbön kan innebära.

Esoterisk shamanism 2.0 (ISBN 9789151992051) är på 95 sidor, A5-format, häftad. Finns att köpa från Adlibris, Bokus och Bokbörsen eller direkt från norrshaman@gmail.com. Då är priset 180 kr + frakt = 244 kr.

Gör beställning så här:
Mejla beställningen till norrshaman@gmail.com och var noga med att skriva adressen dit jag ska skicka boken. Sätt samtidigt in beloppet på plusgiro 4229295-3 eller bankgiro 375-6038.

 

                                                                                                                      Hem