Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Medicinmän i kamp för heliga berg

 

 

 

 

- Vi gör allt i vår makt för att återskapa harmoni och balans. Vi vill skydda våra ceremonier, heliga sånger och böner, säger Anthony Lee Sr till tidningen Navajo Times den 10 november 2005.

Lee är president i Diné Hataali Association, en organisation av, med och för traditionella ceremoniledare och medicinmän bland navajo-indianerna i sydvästra USA med det uttalade syftet att bevara och skydda navajo-kulturen. Han gör uttalandet med anledning av en resa som en grupp hataalis, sångare, har gjort till de fyra heliga bergen som omgärdar Navajo Nation. Sångarna har gjort olika ceremonier vid de heliga bergen för att återskapa harmoni i området och framför allt stärka skyddet för ett av bergen, San Fransisco Peaks utanför Flagstaff i Arizona, mot ytterligare exploatering.

- Exploateringsplanerna är ett brott mot våra mänskliga rättigheter, säger Anthony Lee Sr.

Det senaste hotet mot San Fransisco Peaks kommer från den alpina skidanläggning som har funnits där sedan 1938, Snowbowl, och som har byggts ut i flera omgångar. Nu vill ägarna till skidanläggningarna installera nya snökanoner för att tillverka snö med hjälp av återanvänt och renat avloppsvatten från Flagstaff. Detta för att förlänga säsongen och vara mindre känslig för variationer i vintervädret.

Bergsmassivet ligger utanför det jättelika navajo-reservatet och förvaltas av US Forest Service som har sagt ja till expansionsplanerna. Motståndet kommer inte bara från de närmast boende indianerna, som navajo och hopi, utan från samtliga indiannationer i Arizona och flera i New Mexico som alla betraktar San Fransisco Peaks som heliga berg, som skulle vanhelgas av snö gjord på avloppsvatten. Indianerna använder San Fransisco Peaks i sina ceremonier, men de hämtar inte bara andlig näring från bergen, utan gör också olika former av pilgrimsresor dit för att samla medicinalväxter, mineraler etc.

Även miljöorganisationen Sierra Club motsätter sig utbyggnaden av Snowbowl och motståndarna har gemensamt dragit fallet inför rätta. Visserligen uppfyller det renade avloppsvattnet de federala kraven på dricksvatten men det är starkt klorerat och innehåller spår av mer än 50 olika kemikalier vars effekter på miljön är svåra att uttala sig om. Utbyggnadsplanerna ligger på is så länge som domstolsprocessen pågår och motståndarna hoppas självfallet att med domstolens hjälp kunna sätta definitiv punkt för planerna.

Det finns i dag drygt 250 000, kanske uppemot 300 000, navajoer som är bosatta i Navajo Nation – ett reservat stort som Belgien i delstaterna Arizona, New Mexico och Utah. Enligt navajo-kosmologin har de skapats av Changing Woman som har gett dem detta område, Dinetah, att leva i. Dinetah omgärdas av fyra heliga berg i de olika väderstrecken – Blanca Peak i Colorado i öster, Mount Taylor i New Mexico i söder, San Fransisco Peaks i Arizona i väster och Mount Hesperus i Colorado i norr.

De tänker sig att bergen motsvarar de bärande bjälkarna i den traditionella navajo-bostaden, hogan. Bergen håller alltså uppe hela navajo-världen.

- Varje berg representerar en årstid, en del av dagen, elementen, traditionella födoämnen och hoganstrukturen, säger Lee. Om man tar bort en av bjälkarna i en hogan blir det en allvarlig obalans.

Bergens uppgift är inte bara att rama in Dinetah. De är hemvist för olika andliga energier som behövs för att harmoni och balans ska råda, det som navajoerna kallar hozhó. Bergen hjälper till att förankra riktningarna, dra till sig regn och bidra till välmåga för navajoerna. För att bergen och de väsen som anses ha sin boning där ska kunna fullgöra sin uppgift behöver människorna, och i synnerhet sångarna, hålla dem aktiva med olika ceremonier och skydda dem från olika sorters exploatering genom sånger, böner och den speciella ceremoni som kallas Protection Way.

Sångarnas uppgift är primärt att bringa balans och harmoni i människornas liv, framför allt genom att bota och lindra sjukdomar och påverka väder och vind. I vår moderna tid vidgas denna uppgift och hataalis träder fram på den offentliga arenan på ett nytt sätt.

- Vi behöver förbereda oss för att kunna ta oss an dessa svåra, komplexa frågor. När vi initierades som medicinmän sa aldrig våra lärare att vi senare skulle behöva ta itu med sådana här svåra problem, säger Anthony Lee Sr till Navajo Times.

                                                                                                               Tillbaka