Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Shamanismen är en feminin praxis

 

 

 

 

 

 

 

Naturen är gudomlig, shamanismen är en väg till insikt och den är en feminin praxis där kraften och kontakten med Alltet står i fokus. Det är några av grundtankarna hos den samiske shamanen Eirik Myrhaug. Han är en känd healer och kursledare i Norge och beskriver healing som en tvåvägskommunikation mellan botaren och klienten, men betonar att det också är en tredje dimension närvarande – universum. ”Universet kobler alt sammen til et hele. Universets felt har mange navn, som Gud, Store Ånd, Livets Tre, Verdenstreet, Himmelens hjerte og andre”.

Eirik Myrhaug är en shaman, som har kommit ur en samisk miljö och botetradition och vävt samman den med intryck från flera andra andliga traditioner och, inte minst, från modern kvantfysik och Carl Johan Callemans tolkningar av maya-kosmologin. Denna intressanta idémässiga sammanvävning får man en god inblick i om man läser boken Eirik Myrhaug – Sjaman for livet (Nova Forlag 2011). Den innehåller Eiriks egen berättelse nedskriven av Grace Brynn och hans hustru och medarbetare Bente Brunvoll. Här berättar Eirik öppet och vardagligt om barndomen och uppväxten i Gratangen i Nordnorge, om ingenjörsstudierna i Sverige, om arbetet som anläggningsingenjör i Sverige och Norge, om uppvaknandet som same i samband med kampen mot uppdämningen av Altaälven, om hans arbete för en ekologisk ekonomi i balans med naturen, om praktiskt arbete med bytesringar och ekokommuner (bl a i Smedjebacken), om familjeliv och skilsmässor, om andligt sökande, om framträdandet som fullfjädrad noaidi med en omfattande healing- och kursverksamhet, om egna sjukdomar och om förhoppningarna om att kosmiska impulser är på väg att leda till ett större medvetandeskifte och en bättre värld.

Boken om Eirik Myrhaug visar att det finns många individuella ingångar i shamanismen och att vägen till kunskap kan vara nog så kringlig och krånglig. Ibland kan den te sig rent paradoxal, som när anläggningsingenjören slutade bygga ut vattenkraft i norra Sverige och Norge för att i stället bli en av organisatörerna i Alta-motståndet, där Eirik var med och organiserade hungerstrejken i Oslo 1981. Då hade han ganska nyligen kommit ut som same – första gången han framträdde i samekolt var på ett föredrag 1979. Även om han var uppvuxen i en sjösamisk familj med en levande healingtradition så var Eirik inte förankrad i det samiska på djupet – en erfarenhet han delar med många andra samer som växte upp i en tid när det samiska förtrycktes och förträngdes såväl av makten som av många samer själva. Idealet var att bli en ”modern” människa assimilerad i industrisamhället. ”Hele mitt liv har jeg båret på denne sorgen over at jeg aldri har fått laere mitt eget språk”, berättar Eirik.

Flera år före Alta-kampen och Eiriks samiska ”uppvaknande” hade han av sin far fått tre boteformler som under lång tid använts i familjen – en för att stämma blod, en för att ta bort smärta och en för att avlägsna eksem och utslag. Fadern instruerade honom samtidigt i handpåläggningens konst och efterhand började Eirik också använda sig av dessa healingmetoder. Men healingen var under många år något som han gjorde vid sidan av sådant som han ansåg vara viktigare. Det gällde att hitta en ny väg i livet – en annan än anläggningsingenjörens – och Eirik kom att ägna sig på heltid åt att utveckla sitt koncept om ekologisk ekonomi. Han for land och rike runt i både Norge och Sverige, höll föredrag och skrev artiklar om nödvändigheten att utveckla en ny ekonomi i balans med de naturliga kretsloppen. Ibland fick han påhugg i någon kommun som var intresserad av att bli en så kallad ekokommun, men större delen av 80-talet tycks Eirik ha ägnat sig åt obetalt ideellt arbete. Han kände dock att något saknades i hans liv och han riktade nu sökarljuset mot sitt inre. Man kan tycka att Eirik i första hand ”borde” ha sökt fördjupa sig i sin egen samiska tradition men i stället hamnade han på olika kurser i alternativ andlighet. Med Eiriks egna ord: ”Det var et paradoks at jeg, som kom fra urbefolkningen, måtte gå kurs for å åpne meg mot naturens kraft”.

Det var inte förrän i slutet av 80-talet som Eirik närmade sig trumman via en kurs för den samiske shamanen Ailo Gaup. ”Misjonarene i sameland hade tatt fra oss trummen, og nå fikk jag den tillbake. Trommens kraft åpnet meg for deler av meg selv som hade ligget i dvala”. Eirik fortbildade sig även i diverse healingtekniker och kunde efterhand också införliva trumman i sin praktik. Från 1993 har han varit verksam som healer och kursledare på heltid. I boken är han frikostig med att berätta om sina inspirationskällor, sina metoder och sin filosofi. För Eirik är healing alltid ett stöd till hela människan där botaren hjälper klienterna att själva finna svaret. Han lovar aldrig bot men säger att han ”blir svaert glad när noen blir friske”. Healing ska inte användas i stället för skolmedicin utan är ett supplement till skolmedicinen.

Vad är då förklaringen till att healing fungerar så pass ofta som den gör? Grunden är för Eirik att universum är ett sammanhängande fält av subtil energi, att vi lever våra liv i ett energifält av vågor, partiklar och möjligheter. Det mänskliga medvetandet, intentionen från en botare, kan påverka fältet och skapa en förändring som kan leda till bot, även när healingen görs på avstånd. Denna förmåga att utföra healing har alla. Vi är alla omslutna av denna healingenergi, som enligt Eirik är baserad på och uttryck för kärleksenergi.

Under senare år har Eirik utvecklat sin kosmologi med tydlig inspiration från Carl Johan Callemans teorier om mayakalendern (som jag för övrigt har recenserat tidigare här). Universum är ett intelligensfält med en inbyggd avsikt och mayakalenderns nio tidsperioder och energivågor leder fram till ett medvetandeskifte. För Eirik handlar detta om något mycket större än healingmetoder: ”Som medskapende i det universelle kvantefeltet vet vi nå at vi har muligheten til å korrigere den fiktive ökonomiske virkeligheten. Vi behöver ikke lenger vaere låst av troen på det fiktive pengesystemet, det tilhörer et gammelt paradigme, og det understöttes ikke lenger av bevissthetens utvikling og den nåvaerende kosmiske impuls.”

Eirik ser 2011 års stora förändringar – revolution i arabvärlden, jordskalvet i Japan, svältkatastrofen på Afrikas horn, extremväder och den globala ekonomiska krisen – som tecken till oss människor att vi måste ”dö” ifrån gamla uppfattningar och gammalt tänkande. Också på ett personligt plan har det senaste året för Eirik handlat mycket om död och återfödelse. Han har under hösten genomgått operation och cellgiftbehandling för en cancer som spridit sig från en testikel till lymfknutor. Det har varit en otroligt tuff höst för Eirik men han hyser gott hopp om att tillfriskna. Det här är förresten andra gången som han drabbas av cancer. När jag gjorde en djupintervju med honom i Oslo i oktober 2003 för boken Var tids noaidi hade han nyligen opererats för cancer i sköldkörteln – en cancer som kan ha samband med de sovjetiska atmosfäriska kärnvapensprängningarna på 1950- och 1960-talen. Han berättade att sjukdomen hade inneburit en existentiell kris, men att den samtidigt innehöll transformation och förnyelse. Han hade fått ytterligare tid att göra det han skulle göra.

Nu 2011 säger han att han borde ha förändrat mer. Han fortsatte samma ”kör” som tidigare, tog på sig för mycket och klarade inte av att säga nej – något han tror kan ha bidragit till denna andra cancersjukdom. Arbetet med boken har inneburit att Eirik måste gå igenom, rekapitulera och bearbeta hela sitt liv – något som har medfört att han i större grad har ”blivit färdig” med sin personliga historia. Denna avslutande del av boken är starkt berörande och som läsare hoppas man innerligt att Eirik ska få rätt i sin slutförhoppning: ”Jeg håper helsa mi holder, for jeg har et önske om å få muligheten til å formidle den innsikten jeg har om en ökologisk ökonomi som samsvarer med naturens prinsipper. Jeg tror dagens mennesker er modne til å ta emot denne innsikten. Jeg håper også at jeg får muligheten til å fortsette å hjelpe enkeltindivider.”

Mer info om boken och om Eiriks och Bentes verksamhet finns på http://www.sjamanhealing.com/

Jörgen I Eriksson, december 2011

 

                                                                                                      Tillbaka