Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

  Min blogg

 

Shamansk runmagi

Kort introduktion

 

IMG_5992ed

 

Runorna ingår i en nordisk shamansk kunskapsväg och fungerar som portar och direktvägar till Drömtiden och det kosmiska medvetandet – alltings upphov. De utgör ett esoteriskt kunskapssystem om essensen i allt som är, de beskriver dynamiken i de kosmiska och jordiska kretsloppen och rymmer all kunskap som finns utspridd överallt i naturen och har sitt ursprung i Det ovetbara. Runorna representerar en illusionsfri kunskapsväg till att vandra i skönhet, försvara Moder Jord och bidra till balans i världen.

I den version av runmagi som här presenteras är det runorna själva som är lärarna. De är tillgängliga för envar som är beredd och villig att vandra denna kunskapsstig där A och O är att hitta sin egen väg, såväl när det gäller att öppna sig för kunskap och kraft som när det gäller hur man kan och vill manifestera detta i världen.

Också runorna befinner sig i en kontinuerlig och dynamisk utveckling och den här texten är ett försök att fånga vad runmagi kan och bör vara i det 21:a århundradet. Även om den har sin grund i en traditionell runmagi så har jag arbetat in perspektiv från många nyare kunskapsfält som djupekologi och ekosofi, djuppsykologi, alkemi och kvantfysik liksom från andra andliga traditioner som judisk och kristen mystik. Allt ryms i utharken.

Shamansk runmagi (ISBN 9789152798317) är på 49 sidor, 126x178 mm, häftad. Finns att köpa från Adlibris, Bokus och Bokbörsen eller direkt från norrshaman@gmail.com. Då är priset 125 kr + porto.

Gör beställning så här:
Mejla beställningen till norrshaman@gmail.com och var noga med att skriva adressen dit jag ska skicka boken. Sätt samtidigt in beloppet på plusgiro 4229295-3 eller bankgiro 375-6038.

 

                                                                                                       Hem