Hem

  Böcker

  Om norrshaman

  Kurser, föredrag

  Tankar

  Kontakt

  Länkar

 

Nederlag om San Francisco Peaks

 

 

 

 

En federal appellationsdomstol gav den 8 augusti klartecken för en utbyggnad av skidanläggningen på San Francisco Peaks i nordvästra Arizona. Domen är ett svårt nederlag för navajoer, hopier, apacher och en rad andra indianfolk. För dem spelar San Francisco Peaks en mycket viktig roll i de andliga traditionerna. Enligt domen är det nu fritt fram att använda renat avloppsvatten från staden Flagstaff för tillverkning av konstgjord snö under säsonger med dålig tillgång på natursnö. Företrädare för de berörda urfolken och flera miljöorganisationer som har engagerat sig i fallet säger att de ska försöka driva fallet vidare till USA:s högsta domstol.

Det innebär att sista ordet kanske ändå inte är sagt i denna långdragna konflikt. Den juridiska striden har pågått i minst tio år och ledde i fjol till en delseger för navajo och de övriga motståndarna till en utbyggnad. De hade stämt den formella markägaren – US Forest Service – som hade gett klartecken till en utbyggnad av skidanläggningen. Enligt stämningen kränkte den planerade utbyggnaden och användningen av avloppsvatten indianernas religiösa frihet. En distriktsdomare avslog stämningen men i en högre instans gick de tre domarna på indianernas linje. Planerna stoppades tillfälligt men ägaren till skidanläggningen och US Forest Service överklagade domen. Den har nu prövats av appellationsdomstolens elva domare och åtta av dem gav klartecken, medan tre motsatte sig en utbyggnad.

Till den kommande vintersäsongen hinner inte ägaren dra igång någon utbyggnad. Tidigast i mars 2009 kommer arbetet att påbörjas med den pipeline som ska föra avloppsvattnet från Flagstaff upp på berget. USA:s högsta domstol beslutar tidigast under 2009 om man över huvud taget ska ta upp fallet.

Majoriteten av domarna i appellationsdomstolen motiverar sitt utslag med att det handlar om mark som är allmän (läs federal) egendom och att man inte kan ge ”en religiös sekt veto över hur allmän mark används”.

Enligt utslaget har den föreslagna uppgraderingen av skidanläggningen bara effekt på ”den subjektiva, känslomässiga religiösa upplevelsen” hos dem som står bakom stämningen. Det utgör enligt domarna inget allvarligt hinder för de berörda att utöva sin religion.

De 13 indianfolk som står bakom försöken att stoppa utbyggnaden har försökt använda den lag som går under namnet Religious Freedom Restoration Act, RFRA.

De tre domare som gick på indianernas linje anser att domstolens majoritet har missförstått denna lag och skriver i sin reservation: “RFRA antogs för att skydda utövandet av alla religioner, inklusive de amerikanska indianernas. Om indianernas landbaserade religionsutövning inte skyddas av RFRA i detta fall, kan vi inte föreställa oss när det ska kunna ske”.

Ben Nuvamsa, ordförande för hopistammen säger till media:

-          Vi är förvånade. Vi trodde att vi hade lagt fram goda argument och vi hade förhoppningar om en gynnsam dom. Domen kommer uppenbarligen att få följder för religiösa platser över hela USA.

Jeneda Benally, navajo, som är aktiv i Save the Peaks Coalition säger:

-          Den kulturella överlevnaden för 13 ursprungsnationer är direkt sammanbundna med den miljömässiga integriteten hos de heliga San Francisco Peaks. Domen hotar inte bara dessa sätt att leva utan banar också väg för en ekologisk och hälsomässig katastrof. Vi måste fullfölja vår förpliktelse att skydda de heliga bergen.

Den som vill fördjupa sig i domen och/eller följa det fortsatta arbetet för att skydda San Francisco Peaks hänvisas till www.savethepeaks.org

Mer om bakgrunden till striden och den betydelse som San Francisco Peaks har finns också på den här sajten i artikeln Medicinmän i kamp för heliga berg

Jörgen I Eriksson augusti 2008

 

                                                                                                          Tillbaka