Hem

Böcker

Om norrshaman

Kurser

Tankar

Kontakt

Min blogg

Jörgen I Erikssons böcker på andra förlag

 

Sammanställning och information om de böcker som författats av Jörgen I Eriksson men som ligger på andra förlag än norrshaman. Alla dessa böcker kan beställas här, via norrshaman@gmail.com Ange vilka böcker du beställer samt vart de ska skickas. Jag bekräftar per mejl och anger vilket belopp som ska sättas in på plusgiro 4229295-3 Jörgen I Eriksson. Ordern levereras inom 1-2 dagar som 1:a klassbrev enligt Postens taxa. Böckerna kan också beställas via Adlibris, Bokus och Bokbörsen.

 

samisk3

Samisk shamanism – Var tids noaidi

Den samiska shamanismen – noaidievuohta – är inget avslutat kapitel utan upplever sedan några decennier en renässans till följd av och som en integrerad del av samernas kamp för självbestämmande, politisk makt och kulturell identitet. Noaidien är inte längre en självklar centralgestalt i det samiska samfundet, men likväl utövas noaidiens många funktioner på ett kreativt och nyskapande sätt. Idag tar sig noaidievuohta många olika former och uttryck inom filosofi, andlighet, botekonst, jojk, film, teater, bildkonst, musik och litteratur. Denna bok är resultatet av två decenniers forskning och resor i Sápmi och fokuserar på den samiska shamanismen som en del av den vardagliga och levande samiska kulturen och dess interaktion med omvärlden. Shamanismen är ett sätt att tänka och leva. I boken intervjuas ett dussintal samer som förkroppsligar olika aspekter av noaidievuohta i globaliseringens tidsålder, det tjugoförsta århundradet.
En mycket förnäm produkt och en bra källa avseende nutidsshamanism.” (Elina Helander-Renvall, Lapplands universitet, Rovaniemi).
”Erikssons bok är definitivt den bästa fackbok som jag någonsin läst och jag rekommenderar den därför varmt!” (Nina Michael, Fredsposten 4/2012).
Du har tagit ett rejält helhetsgrepp om ämnet samisk shamanism och samisk världsbild. Jag tror att den här boken blir en klassiker och en viktig grundbok om samisk shamanism” (Torbjörn Arnold, Jokkmokk).
”Hedervärd bok med fina intervjuer av samiska helare” (Free, nr 158).
”Denna bok är en genomarbetad studie av samisk shamanism i modern tid. Den ger aktuell och intressant kunskap om Nordens äldsta etniska minoritet” (Lars Rask i BTJ-häftet).
270 sidor
Nyutgiven 2018 av h:ström

ISBN: 9789173272452


 

Navajo – Att tänka och vandra i skönhet

Detta är en bok som kommit till efter flera års djupstudier av navajokulturen och ett antal resor till Navajo Nation i sydvästra USA. Den beskriver delar av den komplexa väv som utgör navajokulturen i ett av Amerikas största indianreservat. Det är en bok om hur navajo försöker leva i enlighet med gammalt tänkande i en modern värld. Den handlar om människor som vill tänka och vandra i skönhet och finna ett långsiktigt hållbart sätt att leva på jorden. Det är en bok om andlighet som ett sätt att leva. I boken skildras navajoernas ursprungsmyter, filosofi, andlighet och ceremonier, deras långa kamp mot amerikansk kolonisation och effekterna av uran- och kolbrytning. Läsaren får möta tio traditionsbärare som djupintervjuas av författaren.
186 sidor, 22 färgbilder från Navajo Nation.
Så här recenserar Eva Bjärlund boken i BTJ-häftet: ”… det är ytterst förtjänstfullt att han lyckas förmedla navajoindianernas livsfilosofi. Det är en inträngande bok om dagens navajoindianer, samtidigt som författaren ställer frågor om vårt eget levnadssätt”.
Ola Persson betecknar i tidskriften Fjärde Världen boken som ”en journalistisk prestation som inte är så vanlig nuförtiden” och han avslutar sin recension med: ”Det är en i dagens mediesituation ovanlig bok, som förtjänar stor spridning”.
186 sidor.
Utgiven 2008 av h:ström

ISBN: 978-91-7327-053-3

  

Blodstämmare & handpåläggare - Folklig läkekonst och magi Tornedalen och Lappland

Navet i denna bok om den nordligt folkliga läkekonsten och magin är intervjuer med några av de mer erkända och nu verksamma botarna i Tornedalen och Lappland. Vilka är deras metoder och redskap, föreställningar och traditioner? Hur håller de en botetradition vid liv, som på många sätt har förtryckts och ringaktats? Författaren tar oss med på en förunderlig resa, in i en bygd, där finsk, samisk och svensk kultur och religion mötts, konfronterats och smälts samman under smärtsamma former. Dessutom skildras botekonstens historia, hur den gestaltade sig i slutet av 1800-talet, då de gamla traditionerna fortfarande var i sin fulla kraft. I ett särskilt kapitel diskuteras laestadianismens inflytande på den nordliga botekonsten.
Utgiven 2001 och 2004 av h:ström
ISBN: 91-89447-47-6

 

Samisk shamanism

Jörgen I Eriksson har under sina resor i Sameland noga följt och studerat noajdiens och det samiska tänkandets andliga renässans. Har den politiska radikaliseringen i den samiska saken även fört med sig en återknytning till den egna andliga traditionen? Den samiska shamanismen, förvisso många gånger undertryckt och förtrampad, visar sig leva; fortfarande ljuder jojken och noajdietrumman i Sameland. I denna bok skildras den samiska andliga traditionen, samiska shamaner, deras initiation, andehjälpare och metoder. Noajdietrummans symboliska bilder analyseras liksom hällristningarna vid Alta och jojkens betydelse som förenare av världarna. Boken avslutas med en diskussion om det samiska och sibiriska sambandet i fornnordisk religion.
Utgiven 2002 och 2003 av h:ström
ISBN: 91-89447-06-9
Slutsåld.

 

 

Bergets visdom - Shamanskt arbete med berg, sten och mineral

I denna bok skildras hur berget ses som ursprunget till shamanens insikter i det fördolda och hur shamaner har förhållit sig till och använt sten, berg och mineral. Det är en bok om hur man kan se, höra och känna bergens historia och hemligheter och få del av bergens kraft. Om shamanen som en intuitiv geolog. Den handlar om heliga berg och stenar, seitar, kraftformationer, labyrinter, skepp, dösar, hällristningar, bildstenar, sångstenar, älvkvarnar, runstenar, torsviggar, ältstenar, stenbad, sparvguld, mineraler och kristallskallar. Här skildras också de olika väsen som har förknippats med sten och berg och som shamaner använder för att få insikt, bota sjukdomar och påverka väder och vind. (Utgiven av Gimle förlag 1996).
ISBN: 91-970924-8-7
Slutsåld. Kan finnas antikvariskt.

 

Vandrare i två världar – Samisk shamanism bok 2

Denna bok handlar om samisk shamanism i globaliseringens tidsålder. Den baserar sig på resor jag gjorde i norra Norge och Sverige under 2003. Här sätter jag in den samiska shamanismen i ett större politiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang och beskriver den samiska shamanismens olika uttryck i den globaliserade kapitalismens epok och hur det samiska tänkandet och den samiska politiska kampen möter globaliseringens utmaningar. Det sker bland annat genom djupintervjuer med sju samer som är verksamma inom olika sektorer i samfundet. Den bild som växer fram i dessa intervjuer innehåller en fascinerande mångfald av kreativa idéer och handlingar. Det visar att samerna, precis som många andra urfolk, har trätt in på världsscenen som handlande subjekt med viktiga bidrag till utvecklingen.
Utgiven 2004 av h:ström
ISBN: 91-89447-28-X
Slutsåld. IMG_0946_2.JPG

Ibland inträffar mirakel…Analys och lärdomar av folklig läkekonst och shamanism

Dagens botare och blodstämmare är verksamma i en obruten tradition även om de står ganska långt från de forntida shamanerna och deras mer drastiska extasmetoder. Men vad är det som gör att boten fungerar? Vad sker egentligen i boteaktens rituella drama? Vilken roll spelar botaren? Vilken roll har  patienten? Vilken filosofi styr botarens aktioner? Varifrån kommer förmågan att bota? Går det att över huvud taget förklara bot annat än som mirakel? Och när inträffar mirakel? I detta kompendium gör författaren en systematisk analys av den folkliga läkekonstens metoder, föreställningar och funktioner. Utifrån botarnas aktivitet och tankar drar han slutsatser om hur även andra, som inte är botare, kan utvinna livslärdomar ur denna kunskapstradition. Finns också på engelska under titel Sometimes Miracles Happen.
Utgiven 2003, 2004 och 2010 av Folktankar
ISBN: 91-89676-09-2
Slutsåld; ingen nytryckning planerad, men hela boken finns att läsa gratis som pdf (28 sidor) här.

 

 

Atrid Grimsson: Runmagi och shamanism

Runorna ingår i en nordisk kunskapsväg som har varit bortglömd i långa tider men nu återskapats. Atrid Grimsson är en av de nutida schamaner som har dragit fram runornas väsen, ursprung och innebörd ur historiens gömslen och fört in dem i vår egen tid på ett dynamiskt och nyskapande sätt.
Runor har använts för att bota sjukdomar, se in i framtiden, påverka väder och vind och bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och mineraler. Atrid Grimsson ser runorna som en väsentlig del av den nordiska shamanismen och det är genom att kombinera runorna med extasmetoder som trumning, dans och sång som man kan utveckla deras fulla potential.
”Ska man läsa en bok om runor och runmagi så bör det bli denna. Grimsson har en djup kunskap och lång erfarenhet av arbete med runor.” (Bodvar Bjarke).
Utgiven 1990 av Vattumannens. Slutsåld sedan länge. En ny utvidgad och kontinuerligt nyskapad upplaga ges ut av norrshaman sedan i november 2005. Den hittar du här.


.

                                                                                                                   Till toppen